Balsped s.r.o.

Všeobecné podmínky

 1. První hodina se účtuje jako celá, poté se čas zaokrouhluje na každých započatých 15 minut.
 2. V případě, že doba stěhování bude kratší než je uvedeno v předběžné kalkulaci, částka k úhradě bude pochopitelně nižší a naopak.
 3. Minimální částka za služby je od 800 Kč, dle využití technického vybavení a druhu zvolené služby pokud není dohodnuto jinak.
 4. Svátky a víkendy bez příplatku.
 5. Patra bez příplatku (nevztahuje se na břemena o celkové váze nad 100 kg).
 6. Zapůjčení krabic. Při zapůjčení krabic se skládá vratná záloha ve výši 40 kč/kus. Doba zapůjčení krabic je jeden měsíc. Nosnost krabice (60x60x40) tedy standardního obalu je 45 kg. Dovoz obalového materiálu je zpoplatněn částkou 499 kč při dopravě po Praze. Mimo prahu se účtuje navíc 12 kč/km.
 7. Balení, montáž a demontáž jsou služby zahrnuté v ceně za stěhování. Cena za montáž, demontáž či balení je 350 kč/hodina/jeden pracovník. Doprava pracovníků po Praze od 200 kč. A mimo Prahu od 12 kč/km. Dovoz obalového materiálu bude uskutečněn po telefonické dohodě na tel. 603423684.
 8. Zákazník se zavazuje vykonané služby uhradit po ukončení stěhovacích prací v hotovosti, pokud není předem domluveno jiank.
 9. Společnost Balsped s.r.o. je plátcem DPH. Veškeré ceny uváděny bez DPH!
 10. Dodavatel se zavazuje splnit úkol kvalitně a v rámci stanovené doby.
 11. Dodavatel se zavazuje splnit úkol v souladu se všemi technickými podmínkami.
 12. Dodavatel je povinen vzít na vědomí všechny zákazníkovy požadavky týkající se výkonu práce.
 13. Dodavatel je povinen zákazníka informovat v případě. že splnění zakazníkových požadavků může být ohroženo, nebo by mohlo dojít k poškození zákazníkova majetku.
 14. V průběhu stěhování je dodavatel plně materiálně zodpovědný za veškerý svěřený majetek jiných osob.
 15. Veškeré stěhovací služby jsou pojištěny. Případná žádost o vyplacení škody je podmíněna řádným zabalením věcí. Na přání zákazníka je možné stěhované věci připojistit.Pojistky je možno využít při poškození movitých či nemovitých věcí stěhovací společností.
 16. Jeden z našich pracovníků je zodpovědný za plynulý průběh (koordinuje průběh stěhovacích prací a ostatní pracovníky a je zplnomocněn k převzetí platby za stěhovací práce)
 17. Zákazník se zavazuje poskytnout dodavateli požadované pracovní podmínky (zajištění příjezdových cest a parkování na místech nakládky a vykládky, dále zajistit volný přístup do stěhovacích prostor, tj. schodiště či výtah)
 18. Dodavatel započíná s pracemi po zákazníkově souhlasu a provádí práce ve lhůtě na které se obě strany dohodly.
 19. Všechny rozepře, ke kterým může dojít, jsou řešeny v souladu s příslušnými zákony. Vzniklé pře a spory, na kterých se strany nedohodnou, budou řešeny právní cestou v souladu s příslušnými zákony.
 20. Na Vaši žádost, jsou naši pracovníci schopni zajisti ostrahu vozidla během nakládání a vykládání!
 21. Kompletní ceník stěhovacích prací je k náhledu ZDE
 22. Pracovníci společnosti Balsped jednají podle svého nejlepšího vědomí a jsou připraveni Vám poskytnout výše uvedené služby té nejvyšší možné kvality.

Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a závazné po vytvoření objednávky stěhovacích prací! DĚKUJEME VÁM ZA VYUŽITÍ NAŠICH SLUŽEB! Kolektiv pracovníků Balsped.

× Máte dotaz?

Odcházíte? Máme pro Vás nabídku stěhovaní na míru.

Dochvilnost a spolehlivost

Ty jsou naší přednosti

Již přes 30 let na trhu

Stěhovací služby pro Vás zajišťujeme po celé České republice.

Jsme pojištění na 1 milion Kč

U české pojišťovny pro stěhovací služby a na autodopravu stěhovaných věcí až do výše 5 milionů Kč.

Pracujeme na doporučení

Máme celou řadu spokojených zákazníků kteří nás doporučují dál.